Skip to main content
Search by keyword
Good Practices

I

Medzinárodný magisterský program, IMVRP, zameraný na virtuálnu realitu, financovaný z programu Európskej komisie ERASMUS+, má za cieľ vytvárať nový profil profesionálov schopných skombinovať pokročilé technické výpočtové schopnosti stvorivými zručnosťami v reakcii na potreby priemyslu. Tento magisterský program preklenie priepasť medzi vysokoškolským vzdelaním a príslušnými potrebami pracovnej sily. Taktiež rozšíri a posilní spoluprácu s priemyslom a zvýši pracovné miesta a príležistosti pre absolventov, nielen na Slovensku ale aj v zahraničí.

Študijný program International Master in Virtual Reality Production spája informatiku, výtvarné umenie, film, herectvo, videotvorbu a virtuálnu reality. Jadrom výučby sú nové médiá a interdisciplinárna oblasť produkcie filmov, aplikácie virtuálnej reality a natáčanie 360° videa, napríklad aj pri spravodajstve.

Prihlásiť sa môžu záujemcovia nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, nakoľko ide o medzinárodný študijný program, na ktorom spolupracuje tím zahraničných odborníkov a učiteľov v danej oblasti. Počas dvoch rokov študenti IMVRP navštívia 3 partnerské univerzity doma i v zahraničí, kde majú príležitosť nadviazať nové kontakty aj s ďalšími študentmi. V druhom semestri 2. ročníka budú pracovať na praktickom projekte s partnerskou organizáciou.

IMVRP je spoločný program 4 univerzít, a to konkrétne: PEVŠ (Slovensko), VŠVU (Slovensko), SSST (Bosna a Hercegovina), UM (Slovinsko).

Good practice details

Target audience
Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.
Digital technology / specialisation
Geographic scope - Country
Slovensko
Slovenia
Bosna a Hercegovina
Industry - field of education and training
Education not further defined
Audio-visual techniques and media production
Geographical sphere
Medzinárodná iniciatíva
Typ financovania
Verejno-súkromný