Skip to main content
Search by keyword
Good Practices

Platforma Digitalno vključeni, je prva tovrstna platfomra v Sloveniji, ki prispeva k večji digitalni pismenosti starejših, njihovi večji socialni vključenosti in zmanjševanju medgeneracijskega digitalnega prepada.


Platforma starejšim ponuja 4 možnosti:

  1.  vseživljenjsko učenje za pridobivanje funkcionalnih digitalnih veščin;
  2.  učenje uporabe ključnih e-storitev za starejše;
  3.  dostop do vsebin in programov za aktivno in zdravo staranje;
  4.  sodelovanje in učenje na medgeneracijskih virtualnih srečanjih. 

Prva in druga možnost potekata prek video vsebin za samostojno učenje, ki so inovativno vpeljane prek igralnega sistema, tretja možnost pa ponuja interaktivne vsebine, ki jih pripravljajo starejši, četrta možnost pa je vključujoča in starejšim omogočala intenzivno uporabo pridobljenega znanja.


Projekt naslavlja enega največjih primanjkljajev v Sloveniji, sposobnost vključevanja starejših v informacijsko družbo, ob upoštevanju posebnosti, potreb in zmožnosti starejših, ki skozi projekt sami komunicirajo. Na ta način prispevajo k uresničevanju razvojnih načel. Starejšim nudimo neformalna izobraževanje o platformi in ključnih vsebinah, kar prispevala k splošni ozaveščenosti o prednostih in pomenu uporabe IKT za bolj vključujočo informacijsko družbo.


Zakaj je to dobra praksa?

Projekt Digitalno vključeni spodbuja digitalno pismenost med starejšimi, zmanšuje medgeneracijski digitalni razkorak, spodbuja socalno vključenost, uporablja inovativne pristope in spodbuja neformlano izobraževanje. Projekt lahko služi kot vzor in navdih za podbne iniciative tako v Sloveniji kot tudi v drugih državah, kjer se soočajo s podobnimi izzivi glede digitalne vključenosti strejših prebivalcev. 

Good practice details

Target audience
Digitalna znanja in spretnosti za vse
Digital technology / specialisation
Digital skill level
Geographic scope - Country
Slovenia
Industry - field of education and training
Generic programmes and qualifications not further defined
Geographical sphere
Nacionalna pobuda
Vrsta financiranja
Javni